Skip to main content

Oprema za dimnjake

Venturijus (kapa dimnjaka)

Venturijus (kapa dimnjaka)

Prečnik Boja
Ø160-200, Ø250 aluminijumska