Skip to main content

Ventilacioni program

Štucna fasadna

okrugla

okrugla

Prečnik Boja
Ø110 aluminijum

četvrtasta

četvrtasta

Prečnik Boja
Ø100 plastificirana bela, aluminijum